31 maig de 2021 a les 17:29

Modificació del calendari del contribuent: la Taxa de Residus i el primer període d’IBI 2021 de la Bisbal es podran pagar fins el 30 de novembre

Atesa la situació de vulnerabilitat econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19, l’Ajuntament de la Bisbal ha emès un decret d’alcaldia per modificar el Calendari del Contribuent i fixar nous terminis de pagament dels tributs locals de la Taxa per recollida, transport i tractament de residus municipals i el primer període d’IBI 2021 (45 % de la quota).  Així, d’una banda, el nou període de pagament de en voluntària de la Taxa de recollida, transport i tractament de residus és fins el 30 de novembre del 2021 (i des del passat 1 d’abril). D’altra banda, el primer període (45 % de la quota) de l’impost sobre Béns Immobles Urbans és fins el 30 de novembre del 2021, per bé que es domiciliarà l’1 de setembre del 2021. A través dels documents adjunts a aquesta publicació es pot consultar el Decret d’alcaldia.