25 abril de 2016 a les 16:50

Nota informativa sobre l’estat del linòleum del Pavelló Firal

Després de les diverses consultes i accions fetes en relació al lliscament del terra de linòlium del pavelló firal l’Ajuntament informa que:

Prèvia consulta al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya on es demanava assessorament tècnic pel que fa a la problemàtica de lliscament en aquest material i posterior resposta d’aquests tècnics on se’ns recomanava un protocol de tractament amb un producte especialitzat, l’Ajuntament de la Bisbal ha seguit el tractament de forma estricta que es va dictaminar des de el Consell Català i podem afirmar, segons peritatge de lliscament d’una empresa especialitzada, que la superfície de linòlium ara compleix el varem de lliscament que pertoca segons normativa esportiva.

L’Ajuntament continuarà fent un seguiment d’aquesta temàtica per tal que tot continuï correctament i realitzant el manteniment idoni d’aquesta pista poliesportiva del firal.