30 maig de 2018 a les 12:30

Nou camió de recollida de residus municipals a la Bisbal

Ja es pot veure circular pels carrers de la Bisbal un nou camió de recollida de residus municipals. El passat 20 d’abril l’Àrea de Serveis i Via Pública va rebre’n un de nou en substitució del vehicle antic, que passarà a fer les funcions de suport puntual o de substitució quan s’escaigui. La imatge gràfica que acompanya la caixa recol·lectora del nou vehicle és força innovadora i pretén incentivar a la ciutadania sobre la necessitat i el deure de lliurar els residus de manera selectiva. En aquest sentit, les 5 fraccions de recollida selectiva (envasos, paper-cartó, vidre, orgànic i rebuig) estan representades per cinc pilotes de basquet que s’han de dipositar en les cistelles corresponents a la tipologia del residu.

Cal tenir present que, la Bisbal d’Empordà, amb un percentatge del 38% de recollida selectiva, encara roman lluny de l’objectiu del 60% fixat pel Programa General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT) pel període 2013‐2020. Encara resta molt camí per fer per assolir els objectius fixats, tot reduint la generació de residus i impulsant la prevenció i la reutilització. I és que és indispensable el compromís ciutadà per a poder assolir els objectius marcats per la legislació catalana i europea. L’incompliment del programa comportaria un increment continuat del cost de la taxa de residus i uns impactes ambientals difícilment assumibles.