8 octubre de 2019 a les 8:33

Nou CFGM a l’Institut de la Bisbal d’Empordà: Jardinera i Floristeria en format dual

Aquest curs l’Institut de la Bisbal d’Empordà estrena un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà que se suma a l’oferta de formació professional dual al municipi: el CFGM de Jardineria i Floristeria, amb el qual es pot obtenir el títol de tècnic/a en Jardineria i Floristeria. Aquests estudis postobligatoris serveixen per capacitar per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals. L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament ha col·laborat amb l’Institut de la Bisbal en la construcció d’un hivernacle i en l’adequació dels espais exteriors de treball i magatzem.

La formació té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: treballador/a d’hortes, vivers i jardins, jardiner/a, jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport, treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics, treballador/a qualificat/da en la instal·lació de jardins i zones verdes, treballador/a qualificat/da en manteniment i millora de jardins i zones verdes, planterista, treballador/a en vivers, treballador/a qualificat/da en propagació i cultiu de plantes, treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada, treballador/a qualificat/da en producció de llavors, empeltador/a, florista per compte propi o aliè, oficial de floristeria, venedor/a de floristeria.

Amb aquest ja en són cinc, de cicles formatius de Grau Mitjà que s’imparteixen al municipi: Jardineria i Floristeria Dual, Terrisseria Dual (que enguany s’ha quedat sense el primer curs per manca d’alumnat), Gestió Administrativa i Digital, i Atenció a Persones en Situació de Dependència. Pel que fa a la formació de Grau Superior, l’Institut de la Bisbal ofereix el curs d’Integració Social Dual.