3 maig de 2018 a les 10:44

Nou enllumenat a la pista poliesportiva i a la sala de gimnàs de la zona esportiva de la Bisbal

Seguint els criteris del PAES de la Bisbal d’Empordà (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) de  millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de les instal·lacions municipals, l’Ajuntament de la Bisbal ha substituït  els antics projectors de la pista poliesportiva municipal. Eren unes làmpades de descàrrega de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics, que han estat canviats per nous llums de tecnologia LED: molt més eficients.

La instal·lació d’il·luminació vigent fins ara es va posar en servei coincidint amb la inauguració del pavelló, l’octubre de 1984. Constava de 32 projectors amb làmpada de descàrrega de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics de 400 W, amb una potència per projector, equip inclòs, de 440 W. La potència total instal·lada de la pista poliesportiva era de 14.080 W. El nivell d’il·luminació era d’aproximadament 400 Lx.

Aquests llums han quedat substituïts per 32 llums LED-170W que donen un nivell d’il·luminació de 500 Lx a la pista poliesportiva. A la sala de gimnàs també s’ha optat per substituir 14 projectors VMh 250W per 14 llums LED de 75W. Amb aquests nous llums LED es podrà assolir el nivell de 500 Lx quan sigui necessari per realitzar les competicions de ping-pong.

L’estalvi d’energia elèctrica anual que ha resultat de la substitució dels projectors d’il·luminació considerant les activitats, els nivells d’il·luminació aplicables en funció d’entrenament o competició i els horaris previstos a la pista poliesportiva i al gimnàs és de 22.651 KWh. La reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, considerant l’estalvi energètic anterior i el factor d’emissió de l’energia elèctrica de 0,392Kg de CO2/KWh (Mix de producció bruta de la xarxa elèctrica peninsular de 2017) és de 8,88 Tones de CO2 a l’any.

El cost total de l’obra és de 29.699,45€ (IVA inclòs), subvencionada en un 20% per la Diputació de Girona dins el marc dels ajuts del Pla a l’Acció de 2017.