27 març de 2019 a les 16:23

Nou horari del CAP de la Bisbal a partir de l’abril

A partir de l’1 d’abril el CAP de la Bisbal -i de tota la comarca- finalitzaran l’horari de visites i tràmits a les 20 h. A la Bisbal -com a Palafrugell i Torroella- continuen oberts 24 hores els 365 dies de l’any només per a urgències.

Aquest canvi es fa d’acord amb la Instrucció 07/2018, del CatSalut, d’implantació de l’horari de finalització del funcionament dels CAP i dels serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) a les 20 h. Això segueix criteris d’homogeneïtat d’horaris i d’ordenació de cartera de serveis a tot Catalunya i amb la finalitat de millorar l’equitat territorial. També es fa per millorar les condicions i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Cal tenir present que al web dels Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE) es poden realitzar diversos tràmits i gestions de manera telemàtica. A l’apartat centres es poden consultar els nous horaris a partir del mes d’abril.