19 maig de 2020 a les 18:24

Nous ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19

La Generalitat ha iniciat una línia d’ajuts extraordinària de 14,5 milions per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes a causa la crisi sanitària. Són ajudes directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre. Les subvencions s’atorgaran per ordre d’arribada fins a exhaurir el pressupost. Els requisits principals per accedir-hi són: estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la Covid-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900€; i que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Per fer la sol·licitud cal fer-ho a través d’aquest enllaç al web de la Generalitat de Catalunya. El número d’atenció telefònica que ha posat a disposició l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és el 900 922 841, oferirà assessorament de 9h a 14h. D’altra banda, si s’escau, el servei municipal d’habitatge de la Bisbal d’Empordà oferirà assessorament a través del telèfon 972 64 23 10 (de 9h a 14h) i mitjançant el correu electrònic habitatge@baixemporda.cat.