19 març de 2020 a les 14:29

Nova aplicació mòbil de CatSalut per detectar el coronavirus a Catalunya i fer seguiment de les persones afectades

StopCovid19Cat és una nova aplicació per a dispositius mòbils que fa seguiment de l’evolució de la pandèmia del coronavirus a Catalunya. La nova eina tecnològica contribueix a detectar la malaltia, fer un seguiment dels pacients, veure com evoluciona la pandèmia i afavorir la presa de millors decisions. La ciutadania es pot descarregar l’app i, després d’un senzill procés d’acreditació, controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensionar els serveis sanitaris.

L’app ajuda les persones que presenten algun símptoma específic de COVID (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, etc.) per mitjà d’un senzill test, que proporcionarà la informació necessària. El sistema de salut rebrà aquesta informació i cadascun dels dispositius assistencials faran les accions necessàries per tal que la persona rebi la millor atenció. En el cas de les persones lleus però amb situació de risc, i en el de les persones greus, s’activaran diferents dispositius sanitaris: entre d’altres, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) o l’atenció primària, per poder atendre el pacient de forma adequada.

L’app també permet fer un seguiment en el temps dels pacients, amb la qual cosa s’obtindrà un coneixement major sobre l’evolució de la pandèmia a tot el país i de forma localitzada per població. Ja està disponible per a tots els sitemes operatius (Android o iOS) i es pot consultar més inormació a través d’aquest enllaç.