5 agost de 2009 a les 20:48

Nova Biblioteca Central Comarcal

La nova Biblioteca Central Comarcal a la Bisbal d’Empordà se situarà a l’edifici modernista de l’antic escorxador. El projecte preveu la rehabilitació de l’edifici de l’escorxador i la construcció d’un de nou que se situa en un pla reculat per no treure protagonisme a la construcció ja existent, amb una façana neutra de vidre i lames d’acer per destacar la composició i la marcada volumetria de l’escorxador.  

La disposició dels edificis generarà alhora un espai públic obert, previ a l’accés de   l’equipament. El projecte preveu la futura construcció d’un centre cívic en la vessant est de la parcel·la i ja es contemplen les connectivitats necessàries entre els dos nous equipaments que s’establiran mitjançant la prolongació de l’actual passatge cap al carrer de Mas Clarà. 

La biblioteca conté un vestíbul general des del que s’accedeix a l’àmbit general de la biblioteca (edifici nou), a la sala polivalent, situada en la nau central de l’escorxador, a una zona de serveis i al futur bar cafeteria situat a l’ala oposada de l’edifici. La sala polivalent, d’uns 100 m2, es preveu que s’hi puguin realitzar exposicions, petits concerts, conferències, projeccions i disposarà de les instal·lacions adequades i de flexibilitat per a adaptar-se a cada ús i es podrà fer servir independentment de la resta de l’equipament. 

L’edifici d’ampliació conté el programa general de la biblioteca, és a dir, l’àrea   d’acollida i promoció, la zona general, l’àrea infantil i l’àmbit de treball intern. També conte zones de circulació i serveis, cambres de neteja i d’instal·lacions. El  projecte preveu la construcció en una 2a fase de l’aparcament per al bibliobús.