29 agost de 2014 a les 23:16

Nova fase d’obres de la zona esportiva municipal.

29.08.2014 (OAP)

El passat dia 25 d’agost va finalitzar el termini per presentar les propostes per part de les empreses constructores per la darrera fase del 2014 de les obres de millores puntuals de la zona esportiva municipal.

Aquestes obres amb un pressupost de contracte de  86.854,34 € més 18.239,41 € corresponents d’IVA, fent un preu total de 105.093,75 €, s’ha licitat pel procediment obert sense publicitat. Es va convidar a participar a totes les empreses constructores amb seu social a la Bisbal i al corrent de pagament dels impostos municipals

Dins el període es van presentar quatre ofertes:

Construccions Burgos Gasull SL, 70.742,86 €

Construccions José Cabello SL, 76.996,95 €

Construccions Jordi Fornaguera SL, 79.663,51 €

Construccions Josep Alsina SL, 81.643,08 €

Iva exclòs en tots els casos, havent-se adjudicat el contracte a l’oferta més avantatjosa presentada per l’empresa Construccions Burgos Gasull, SL.

Segons ha explicat el Primer tinent d’alcalde i Regidor d’Hisenda, Òscar Aparicio: “ aquesta fase de les obres de la zona esportiva està finançada íntegrament per recursos municipals, i suposa un esforç important per adequar tota la zona esportiva a les necessitats dels clubs esportius. Amb aquesta fase, la quantia invertida a la zona esportiva enguany serà de prop de 200.000 euros, després de les obres que estan a punt de finalitzar de l’adequació de les graderies i accessibilitat dels serveis del Pavelló Municipal d’Esports, i de la construcció d’una nova pista poliesportiva reglamentaria de linòleum al pavelló firal (amb dues cistelles motoritzades) per tal d’adaptar-lo a la pràctica de basquet, futbol sala i handbol”.

 “Tal i com vàrem avançar en el Consell Esportiu del mes de juliol, les obres del camp de futbol consistiran en enquitranar l’entrada i zona d’escalfament i adaptar una part no construïda dels vestuaris en sala de musculació. En el pavelló firal arranjar la pista de darrera per ús exclusiu del club de patinatge, i arranjament varis en els exteriors. En el pavelló d’esports:  tancament del gimnàs del pavelló d’esports, canvi de les portes dels magatzems, insonorització de les portes de l’antiga sala de musculació  per a l’ús del club de tennis taula i l’habilitació d’un espai per a què les entitats puguin oferir un servei de bar i reordenació de les oficines destinades als clubs.”

“Amb aquestes obres i una darrera fase que està prevista per la primera meitat de l’any 2015, creiem que haurem posat força la dia unes instal·lacions en les que els darrers 25 anys gairebé no s’havia realitzat cap inversió, a l’espera de poder aprovar el nou Pla General d’urbanisme i poder iniciar el procediment per a la construcció de la tant desitjada, i necessitada, instal·lació municipal d’un pavelló d’esports nou.”