3 desembre de 2008 a les 13:44

Nova Guia d’Acollida de la Bisbal en format digital

Des de l’Ajuntament s’ha considerat que cal disposar d’aquesta guia ja que és un recurs que ajuda i facilita l’acollida a tota persona que arriba al municipi, com també, a la població que ja hi viu.

La guia conté informació bàsica del municipi, sobre els serveis sanitaris, els centres escolars, la formació d’adults, l’homologació de títols, serveis socials, treball, obtenció del carnet de conduir, informació jurídica, habitatge, transports, festes populars, i telèfons d’interès.
La guia d’acollida digital es podrà llegir en diferents idiomes,
castellà, anglès i francès, però per definició, al costat, s’hi trobarà  la guida d’acollida en català.

L’edició d’aquesta guia ha estat possible  gràcies a una subvenció de la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania. El fet que sigui digital possibilitarà la seva actualització d’una manera immediata.