25 febrer de 2021 a les 8:16

Nova normativa de vehicles de mobilitat personal a la Bisbal

|

Per vehicle de mobilitat personal (VMP) s’entén el vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. L’Ordenança municipal de circulació aprovada el novembre passat en regula l’ús i, d’entrada, l’edat permesa per circular amb un VMP és de 16 anys. Les persones menors de 16 anys només poden fer ús de vehicles de mobilitat quan siguin adequats a la seva edat, alçada i pes, i sigui fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit,  acompanyats i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.

En cap cas els VMP no poden superar els 25 km/h i han de circular respectant la preferència de les persones vianants. Cal tenir present que els conductors podran ser sotmesos a la prova d’alcoholèmia i de drogues i que no es pot circular amb auriculars o fent ús del telèfon mòbil. A més, les persones usuàries de VMP han de portar casc i cal que els vehicles disposin de timbre, alhora que no poden tenir seient. En el cas que el vehicle no disposi d’enllumenat operatiu, la persona usuària ha de portar roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat a la resta de conductors.