20 maig de 2016 a les 12:39

Nova senyalització turística per facilitar l’accés dels visitants al Terracotta Museu des del Nucli Antic

En el marc del pla de senyalització turística i comercial de l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal, s’ha instal·lat nova senyalització per facilitar l’accés a peu des del nucli antic fins al Terracotta Museu.

En aquesta fase, s’han col·locat senyalitzacions des de la plaça Llibertat i des de la cantonada de l’avinguda les Voltes amb el carrer Ample.

També s’ha senyalitzat l’accés a peu des del pàrquing dels Jutjats, tant des del carrer del Morró com des del carrer Nou.

La definició i l’execució d’aquest projecte és fruit de la col·laboració de l’àrea de Promoció i de l’àrea de Serveis.

El finançament de la senyalització s’ha justificat en base als ingressos obtinguts al municipi de la Bisbal en base a la taxa turística.

La senyalització compta amb pictogrames que permeten identificar fàcilment els recursos en qualsevol llengua i s’han utilitzat els colors definits al llibre d’estil de la marca ciutat amb l’objectiu de facilitar el recorregut per a les principals zones turístiques i comercials dels visitants.

Aquests plafons donen una imatge de qualitat i són fàcilment integrables a l’entorn urbà, especialment en el nucli antic.

La instal·lació dels elements ha anat a càrrec de la brigada municipal.

El projecte pretén que des dels pàrquings gratuïts del camp de futbol vell i del Jutjats es senyalitzin els principals recursos turístics i comercials perquè s’hi pugui accedir a peu.