22 abril de 2021 a les 9:47

Noves incorporacions a l’Ajuntament de la Bisbal a través del projecte del SOC Treball als Barris

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, a través del Projecte del SOC Treball als Barris, ha contractat aquest abril un total de 6 persones per desenvolupar diversos programes d’interès social. El projecte, que s’executa a la Bisbal des de l’any 2010, finança els programes que es duen a terme i permet ampliar el ventall de serveis que el consistori bisbalenc ofereix a la ciutadania, alhora que permet a les persones contractades adquirir una experiència laboral en un camp concret que ha de permetre ampliar els seus coneixement i millorar la posterior ocupabilitat. Servei d’atenció a la pobresa energètica, Servei de mediació/educació al nucli antic en conflictes de caire ambiental, dinamització comunitària, i Manteniment dels espais públics del nucli antic: aquests són els programes endegats que es detallen a continuació.

Servei d’atenció a la pobresa energètica
Emmarcat en l’Àrea de Medi Ambient i Salut del consistori, té per objectiu oferir un servei de suport a les persones amb dificultats derivades dels subministraments domèstics. Vol servir per promocionar i incentivar les mesures d’estalvi energètic, desenvolupar estudis d’eficiència energètica entre els habitatges del nucli antic, recomanar i assessorar sobre l’aplicació de mesures d’estalvi energètic en funció dels resultats dels estudis i col·laborar amb altres agents territorials amb finalitats homòlogues per tal de solucionar problemàtiques i evitar talls en els subministraments.

Servei de mediació/educació al nucli antic en conflictes de caire ambiental
També forma part de l’Àrea de Medi Ambient i Salut de l’Ajuntament de la Bisbal i el seu objectiu principal és la detecció de conflictes de convivència ciutadana provocats per la tinença d’animals domèstics (lladrucs, excrements a la via pública, presència de gossos potencialment perillosos sense control), colònies descontrolades de gats a la via pública, per la proliferació plagues d’animals urbans (rates, coloms, mosquits tigre, estornells, que solen anar associades a habitatges abandonats i sense manteniment) i per l mala gestió de residus. A més, també oferirà un servei de mediació  entre els agents implicats en el conflicte per tal de proposar solucions que satisfacin els interessos i necessitats de totes les parts.

Dinamització comunitària 
Aquest programa pertany a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania del consistori i busca incrementar els espais de relació i participació entre la població i impulsar actuacions de sensibilització a favor de la bona convivència. A més també treballa per la prevenció de situacions violentes/agressives a diferents àmbits de la comunitat i realitzar estudis i informes sobre a la situació social econòmica i laboral del nucli antic. 

Manteniment del espais públics del nucli antic
Mitjançant aquest programa, emmarcat a l’Àrea de Serveis i Via Pública, es disposarà de 3 operaris especialitzats en el manteniment dels espais públics del Nucli antic de la Bisbal. Aquests operaris es coordinaran amb les tasques del programa Servei de mediació/educació al barri en conflictes de caire ambiental quan es detectin problemàtiques i disfuncions La finalitat és evitar l’abandonament de residus i millorar la neteja del barri. També treballarà per la valorització dels residus afavorint la recollida selectiva, així com per disminuir el nombre de punts crítics degradats i per millorar paisatgísticament la llera del Daró i els seus entorns, especialment evitar la degradació del barri i millorar-ne l’estat de conservació i neteja.  A més, també es busca sensibilitzar als habitants i usuaris del nucli antic de la necessitat de participar en la millora el perfil que reverteixi en un increment de l’autoestima dels ciutadans per aquest barri de la Bisbal d’Empordà.

L’inci de dos programes més
D’altra banda, properament, es preveu l’inici de dos programes més al municipi. Un anirà destinat a la dinamització del turisme i al comerç de la Bisba. L’altre, anirà enfocat a la promoció de la ceràmica de la Bisbal, oferint demostracions de torn de ceràmica a diferents municipis turístics de l’entorn proper.

*Totes aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

pack 3 logos