23 novembre de 2021 a les 18:24

Novetats al servei municipal d’estacionament amb regulació horària de la Bisbal

||

Aquests darrers dies s’està duent a terme la instal·lació de nous parquímetres per posar en marxa un nou servei municipal d’estacionament amb regulació horària a la Bisbal. L’increment continuat de la circulació de vehicles a la Bisbal d’Empordà ha provocat que el nombre de places disponibles en algunes zona de la ciutat sigui insuficient. És per això que l’Ajuntament de la Bisbal emprèn diverses mesures per aconseguir una rotació de vehicles que permeti un ús més racional de l’espai disponible. Cal tenir present que els horaris del servei de regulació (zona vermella, blava i verda) són de dilluns a dissabte de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h, excloent diumenges i festius del servei. Tot i això la zona vermella es regula segons on està situada i a les zones on no es detalla, els diumenges i els festius no s’exclouen.

La zona vermella: estacionament gratuït amb limitació horària de deu minuts
La zona vermella és un estacionament d’aparcament gratuït, amb limitació horària destinada a persones usuàries (residents a la Bisbal d’Empordà o no) que vulguin fer estacionaments de no més de deu minuts. Per fer-ne ús caldrà obtenir un tiquet gratuït als parquímetres que properament es posaran en marxa, fer ús dels nous rellotges de control horari d’aparcament a la zona vermella de la ciutat, o bé deixar una nota visible al vehicle que concreti l’hora d’arribada. Si la zona vermella concreta disposa d’un cartell vertical que especifica l’horari comercial, fora d’aquest horari s’hi podrà aparcar gratuïtament. Si no s’especifica horari sempre caldrà mostrar l’hora d’aparcament i només s’hi podrà romandre un màxim de 10 minuts. La Policia Municipal de la Bisbal es fa responsable de controlar-ne l’estacionament, alhora que aplica les sancions econòmiques corresponents als vehicles que en facin un mal ús. Els rellotges de control horari de la zona vermella s’han dut a terme amb la col·laboració de la Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà, que en repartirà més de la meitat dels 3.000 que s’han fet entre els seus comerços associats per tal que qui ho vulgui els pugui recollir de manera gratuïta. També poden recollir-se gratuïtament a l’Ajuntament de la Bisbal.

La zona blava: un 20 % de bonificació als vehicles que paguen l’impost a la Bisbal
La utilització de les places regulades de color blau requereix indicar l’hora d’arribada amb un tiquet subministrat pels parquímetres o mitjançant l’aplicació mòbil (app Easypark) habilitada per a aquesta finalitat. Les tarifes de la zona blava general per a persones usuàries no residents o residents que no paguen l’impost de vehicles a la Bisbal seran de 15 minuts (mínim) a 0,20 euros; 35 minuts, 0,50 euros; 65 minuts, 1,20 euros; 95 minuts, 2 euros; i 125 minuts (màxim), 3 euros. Les persones residents que paguen l’impost de circulació del vehicle a la Bisbal ja tenen un 20 % de bonificació per a la utilització de les places de la zona blava. Les targetes d’un període d’estacionament de franc per a les persones residents que paguen l’impost de vehicles a la Bisbal ja no tindran validesa. Si s’excedeix de temps es pagaran 5 euros per fer anul·lació de multes i, si no es disposa de tiquet, se’n pagaran 10.

La zona verda: un distintiu per a les persones empadronades a tres zones concretesCaptura de pantalla 2021-11-23 a las 18-25-40
Les persones empadronades a tres zones cèntriques concretes (consultables a través d’aquest enllaç a la instància corresponent) poden sol·licitar un distintiu d’aparcament si compleixen diversos requisits. Són els següents: que el domicili en el qual consta empadronada la persona sol·licitant es trobi dins d’una de les tres zones verdes; que l’adreça indicada a l’impost de vehicles de tracció mecànica coincideixi amb l’adreça de l’empadronament o que el vehicle estigui en rènting a nom de la mateixa persona; sol·licitar l’alta a la zona verda presentant la instància específica al consistori; i pagar la taxa corresponent. Les tarifes de la zona verda general per a la resta d’usuaris i que hauran d’obtenir un tiquet als parquímetres o mitjançant l’aplicació mòbil (app Easypark) són les següents: 15 minuts (mínim) a 0,40 euros; 35 minuts, 1 euro; 65 minuts, 2,40 euros; 95 minuts, 4 euros; i 125 minuts (màxim), 6 euros. Tal com passa amb la zona blava, si s’excedeix de temps es pagaran 10 euros per fer anul·lació de multes i, si no es disposa de tiquet, se’n pagaran 20. Fora de l’horari del servei de regulació només hi podran estacionar les persones amb el distintiu corresponent.

Els nous parquímetres del servei municipal d’estacionament amb regulació horària
Si bé aquests dies s’estan acabant de retirar els vells Són de baix consum (panell solar de 20W i d’autonomia d’usos), gaudeixen de pantalla tàctil (màxima usabilitat) i tecnologia QR. Alhora ofereixen múltiples sistemes de pagament i són resistents a robatoris, vandalisme i frau. Fan ús d’un programa d’alt rendiment, tenen connectivitat en línia i permeten fer transaccions a temps real. Alhora, ofereixen traçabilitat electrònica amb codis ID únics.