2 juny de 2020 a les 16:36

Obert el termini per sol·licitar els ajuts als preus dels casals d’estiu que es fan en instal·lacions municipals

|

Avui, dimarts 2 de juny, s’ha obert el període per sol·licitar els ajuts econòmics als preus dels casals d’estiu que es desenvolupen en instal·lacions municipals: el termini de recepció de sol·licituds acaba el dia 15 de juny. Es pot trobar tota la informació referent a la convocatòria a través d’aquest enllaç.

L’objectiu des ajuts és, d’acord amb les bases de la convocatòria, poder minorar l’import de la inscripció a l’activitat i així poder facilitar la participació als casals d’estiu als infants i joves de la ciutat. Així, les sol·licituds poden presentar-se telemàticament (a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: aquí es pot consultar el manual de suport), o presencialment (sol·licitant cita prèvia al telèfon 678 551 570, de 9h a 14h, o al correu electrònic acciosocialiciutadania@labisbal.cat ).

En alguns casos, el procés de sol·licitud de l’ajut i el procés d’inscripció a les activitats serà paral·lel. En el cas que en el moment de la tramitació de l’ajut encara no es tingui la inscripció confirmada (perquè el procés d’inscripció encara està obert o s’estigui a l’espera de sorteig) es posarà el casal escollit en primera opció. Posteriorment, i en el cas que s’opti a l’ajut, es confirmarà amb cadascuna de les sol·licituds si la plaça informada en primera opció s’ha confirmat.

Les activitats subvencionables en aquesta convocatòria són les de titularitat municipal i les que es fan en instal·lacions municipals:

 • Casal Art i Natura – Escola Empordanet
 • Casal Lleure Esportiu – Escola Joan de Margarit
 • Casal Lleure  – Escola Mas Clarà
 • Campus de futbol Atlètic Bisbalenc
 • Campus de bàsquet Bisbal Bàsquet

Podran ser persones beneficiàries de l’ajut aquelles que reuneixin els següents requisits:

 • Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà i tenir el seu fill/a o infants en acollida pre-inscrits a un dels casals d’estiu que es realitzen en instal·lacions municipals.
 • No tenir cap deute pendent amb l’ajuntament.
 • Tenir un nivell d’ingressos anuals com a unitat familiar, igual o inferior als llindars econòmics establerts en aquesta convocatòria.

El percentatge de bonificació a aplicar a les sol·licituds que compleixin tots els requisits podrà ser d’un 40% o un 60% de reducció al cost del casal d’acord amb el nivell d’ingressos de la unitat familiar acreditat a la sol·licitud.

La documentació que caldrà adjuntar en el moment de la tramitació de la subvenció és:

 • Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Acreditació d’ingressos econòmics de la unitat familiar (de tots els majors de 16 anys):

– Última declaració de la renda presentada o certificat d’ingressos.

– En cas de no tenir ingressos, certificat que ho justifiqui.

 • Acreditació de la situació laboral, supòsit COVID-19 (de tots els majors de 16 anys):

– Afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

– Document de no reincorporació al lloc de treball per contractes fixos discontinus.

– Document d’extinció de contracte eventual.

Per a obtenir més informació de la convocatòria us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania al telèfon 672189893 (de 9 h a 14 h) o al correu electrònic acciosocialiciutadania@labisbal.cat