12 abril de 2023 a les 9:41

Oberta la convocatòria d’ajuts familiars per a la participació a casals d’estiu, a activitats extraescolars i esportives, i per a la bonificació de la quota de material escolar

|

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha engegat tres línies d’ajuts econòmics dirigits a famílies: per la participació als casals d’estiu, per participar en activitats extraescolars o esportives i per la quota de material escolar. El període de presentació de les sol·licituds serà fins el proper 7 de maig. A través d’aquest enllaç al web municipal es pot consultar tota la documentació corresponent a la convocatòria. El desplegament de línies de subvenció es concreta en les següens línies:

Ajuts familiars per a la participació als casals d’estiu.
Aquests ajuts tenen l’objectiu de garantir la participació dels infants i joves de la ciutat a les activitats de lleure educatiu i esportives que es realitzen en instal·lacions municipals durant l’estiu 2023. El poden sol·licitar les amílies empadronades a la Bisbal d’Empordà amb infants i joves escolaritzats des de I3 fins a 4t ESO (curs escolar 22-23), que no superin el ingressos màxim anuals fixats a la convocatòria. Es bonifica un import de 30 o 15 euros setmanals (màxim 5 setmanes), en funció del llindar econòmic acreditat, fins a assolir la disponibilitat econòmica de la convocatòria.

Ajuts familiars per a la participació en activitats extraescolars i esportives.
Volen servir per garantir la participació a les activitats extraescolars i/o esportives impulsades per les AFA dels centres educatius (Joan de Margarit, Empordanet, Mas Clarà i Cor de Maria), a les activitats esportives organitzades per entitats locals i a aquelles activitats de titularitat pública. Els poden sol·licitar famílies empadronades a la Bisbal d’Empordà amb infants i joves escolaritzats des de I4 fins a 2n ESO (curs escolar 23-24), que no superin el ingressos màxim anuals fixats a la convocatòria. Es bonifica un import de 20 o 10 euros mensuals (màxim 5 setmanes), en funció del llindar econòmic acreditat, fins a assolir la disponibilitat econòmica de la convocatòria.

Ajuts familiars per a la bonificació de la quota de material escolar.
Tenen l’objectiu de bonificar la quota de material escolar dels infants escolaritzats als centres educatius de la ciutat (etapa infantil i primària). Poden sol·licitar l’ajut les famílies empadronades a la Bisbal d’Empordà amb infants escolaritzats des de I3 fins a 6è (curs escolar 23-24), que no superin el ingressos màxim anuals fixats a la convocatòria. Es bonifica un 40% o un 60% del cost de la quota de material escolar pel curs escolar 23-24, en funció del llindar econòmic acreditat, fins a assolir la disponibilitat econòmica de la convocatòria.

Com presentar la sol·licitud?

Quins requisits han de tenir les persones sol·licitants?

  • Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà
  • Tenir un nivell d’ingressos anuals com a unitat familiar, igual o inferior als llindars econòmics establerts a la convocatòria
  • No tenir cap deute pendent en el marc de les activitats subvencionables a la convocatòria.

La documentació que caldrà adjuntar en el moment de la tramitació de l’ajut és:

  • Full de sol·licitud de la convocatòria
  • Documentació identificativa de tota la unitat família
  • Llibre de família
  • Justificant d’ingressos econòmics de tots els membres de la unitat família. Últim exercici liquidat

*Per obtenir més informació de la convocatòria es pot contactar amb: Àrea d’Acció Social i Ciutadania – 678 55 15 70 (de 9 a 14h) o al correu electrònic acciosocialiciutadania@labisbal.cat.