5 abril de 2017 a les 13:03

Oberta la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer del 2017 per a col·lectius específics

Segons la resolució GAH/657/2017, del passat 31 de març, ja s’ha obert la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer del 2017 per a col·lectius específics. A continuació s’exposen terminis, destinataris i requisits. 

  1. Terminis:
    Fins el 29 de maig de 2017 les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries. Fins el 31 d’octubre els contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social.
  2. Destinataris:
    Els titulars de contracte de lloguer obtingut a partir de novembre de 2016 a través d’una Borsa de Mediació o habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre. Persones beneficiàries de la prestació adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. Les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer. 
  3. Requisits:
    Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals ha d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la Unitat de convivència de l’any 2015 no superiors a 1,5 vegades IRSC.Cal fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador. En contractes posteriors a juny de 2013 cal acreditar el pagament de la fiança.