27 setembre de 2013 a les 12:56

Oberta la convocatòria de subvencions de l’Àrea de Cultura destinades a entitats locals per a realització d’activitats durant l’any 2013.

Per Decret  de l’Alcaldia de 18 de setembre de 2013 s’ha resolt iniciar expedient per a tramitar la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’activitats anuals per a les entitats de la ciutat que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) per un import màxim previst de 25.900,00 euros. A la vegada s’ha donat publicitat mitjançant edicte en el tauler d’anuncis municipal i per escrit a les entitats, associacions o col·lectius bisbalencs destinataris dels ajuts segons estableix les Bases contingudes en el Reglament de Subvencions de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà perquè presentin les seves sol·licituds fins el 21 d’octubre de 2013 en la forma i lloc indicades (veure document adjunt).