14 juny de 2023 a les 10:53

Oberta la convocatòria d’enguany de subvencions per a entitats esportives bisbalenques

La setmana passada, dimecres 7 de juny, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova convocatòria de bases reguladores de subvencions municipals  a entitats esportives de la Bisbal d’Empordà. Les sol·licituds es poden presentar fins el 7 de juliol, per registre telemàtic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant el model adjunt a aquesta publicació acompanyada de tota la documentació detallada a continuació i signada pel titular o pel representant legal del club esportiu. A través d’aquest enllaç es pot consultar tota la documentació, juntament amb el model de sol·licitud i fitxa creditor per tal de poder fer el tràmit. Enguany hi ha novetat: el període subvencionable serà des de 1 de setembre de 2022 a 31 d’agost de 2023. Així s’acosta més al que és una temporada esportiva regular. Alhora, el termini de justificació clou abans del 15 de setembre.