28 març de 2015 a les 18:21

OBRES DE NOU COL·LECTOR I XARXA D’AIGUA POTABLE A UN TRAM DE l’AVINGUDA DE L’AIGÜETA. PROMOGUDES PEL CONSORCI DE L’AIGÜETA.

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de clavegueram i de renovació de la xarxa daigua potable en un tram de la C-66 al Polígon industrial de lAigüeta. Aquestes obres són promogudes pel Consorci urbanístic de lAigüeta format per lAjuntament de la nostra ciutat i lIncasol. Lobra ha estat licitada per un valor de 97.446,50€ euros, i s’ha adjudicat a lempresa AGLOMERATS GIRONA SA, amb un termini dexecució previst de 10 setmanes. L’àmbit de l’obra comença al carrer Paral·lel on connectarà amb col·lector general, travessa la finca de la Coromina dins l’espai del futur carrer que connectarà lavinguda de lAigüeta amb el carrer Paral·lel, i transcorre per la vorera est de la C-66 cap al sud, des de la Coromina fins a la Rotonda de la Galatera.

Les finques d’aquest tram de carrer actualment no tenen servei de clavegueram i amb aquesta obra es resoldrà aquesta situació. A més a més, la xarxa daigua potable daquesta zona últimament havia tingut diversos talls de subministrament per fuites degudes a lantiguitat i mal estat de les canalitzacions, per tant amb les obres que ja han començat es podran resoldre aquestes dues mancances.

Amb aquestes obres es liquidarà el Consorci Urbanístic de l’Aigüeta un cop assolit l’objectiu pel que es va constituir. Durant els darrers dos anys, Ajuntament i Incasol han treballat conjuntament per finalitzar les tasques urbanístiques per les que l’any 1997 es va crear aquest Consorci. Per aquest motiu, i dins del nou Pla dOrdenació Urbana Municipal,  sha creat un nou polígon a l’àmbit de l’antiga fàbrica Coromina que obligarà a la propietat a urbanitzar un nou carrer que connectar l’Aigüeta i el Paral·lel; també sha posat a la venda una oficina a lantiga Pavicsa propietat del Consorci, i finalment s’executaran les obres abans esmentades.

Àrea d’urbanisme.