4 octubre de 2019 a les 8:15

Obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer

|

Aquesta setmana han arrencat les obres corresponents al projecte d’augment de capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer. Aquesta actuació està localitzada als carrers Pedró, Germans Ferrer, plaça de la Sardana, passatge de la Pau i, en part, a l’interior d’una finca del carrer de Pedró.

L’objectiu dels treballs és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit, a causa de la insuficiència de les actuals canonades, i consisteixen en la implantació d’un nou col·lector de desguàs d’aigües pluvials en els carrers indicats, així com en la formació de nous embornals de gran capacitat. El projecte també preveu la reposició de les voreres i de la calçada en aquelles parts afectades per les obres. Així, mentre durin les obres, atès que el traçat dels nous col·lectors serà per les calçades i de manera singular pel carrer Germans Ferrer (carretera Gi-660), quedarà afectat el trànsit de vehicles a l’àmbit de l’actuació i també l’accés dels vehicles a les finques que donen als carrers on s’actua.

Per tal d’informar a veïns i veïnes de les característiques d’aquells aspectes que puguin ser del seu interès, s’ha convocat una reunió informativa: tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament el proper dimarts 8 d’octubre a les 19.30 h. A la reunió, a part dels responsables de l’Ajuntament, del personal tècnic municipal i de la Policia Municipal, també hi serà present l’equip representant de l’empresa constructora i l’enginyer Xavier Frigola (redactor del projecte i director de les obres), per tal de poder respondre a les qüestions que puguin sorgir.