31 agost de 2013 a les 15:50

Ofertes presentades a la licitació de la 1ª fase del projecte d’ordenació de l’entorn de Torre Bisbal.

El passat dia 28 d’agost va finalitzar el termini per presentar les propostes per part de les empreses constructores per la primera fase del projecte d’ordenació de l’entorn de Torre Bisbal. Aquest contracte d’obres, amb un preu total de 111.999, 74 euros, es va tramitar pel procediment obert sense publicitat. Es va convidar a participar a totes les empreses constructores amb seu social a la Bisbal. Dins el termini de presentació d’ofertes dues empreses radicades fora del municipi varen sol·licitar participar-hi, i segons la junta consultiva de contractes, calia permetrel’s presentar ofertes.

Un cop finalitzat el període de presentació d’ofertes, quatre empreses han presentat les pliques, que s’obriran el pròxim dia 10 de setembre. Les empreses són:

Construccions Leinad 2001 SL (Palafrugell)

Germans Cañet Xirgu SL (Cassà de la Selva)

Restauracions de Masies i obra nova Reca, SL (La Bisbal)

Burgos Gasull, SL (La Bisbal)

 

Per part de l’Alcalde, Òscar Aparicio s’ha lamentat que “tot i la quantia de l’obra ( amb un preu d‘execució material de l’obra de 77.783,00 € ,i 10.111, 79 € en concepte de despeses generals, i 4.666,98 € en concepte de benefici industrial) i haver convidat a totes les empreses de la Bisbal, només dues empreses de la nostra ciutat hagin presentat oferta.

L’Alcalde va especificar que les obres d’adequació de la vorera de l’illa de Torre Bisbal en la seva primera fase tindran un àmbit d’actuació de la vorera del carrer de l’Aigüeta, carrer Pau Casals i carrer Amor Filial, i consistiran en una renovació completa de l’encintat i del paviment de la vorera, formant itineraris accessibles al seu recorregut, així com la recollida i evacuació de les aigües de pluja als punts baixos i el soterrament dels conductes de l’enllumenat públic.”(OAP)