23 setembre de 2010 a les 10:34

Oriol Nel·lo felicita l’Ajuntament de la Bisbal per l’estat avançat dels projectes del Pla de Barris en la constitució del Comitè d’Avaluació i Seguiment

Oriol Nel·lo va explicar que normalment el primer any després de l’obtenció del Pla de Barris es dedica a preparar els projectes però va destacar el fet que hores d’ara la Bisbal va molt avançada en diversos projectes. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va explicar que alguns dels projectes del Pla de Barris són la continuació de natural de propostes iniciades abans d’aconseguir-lo. Sais va afegir que això ha permès que ja s’estiguin executant projectes d’obra pública i d’altres referents a polítiques socials, mediambientals i de dinamització comercial.
Nel·lo també es va mostrar interessat per la bona acollida que està obtenint el Club de la Feina, una iniciativa emmarcada dins del Pla especial de recuperació del Nucli Antic en l’aspecte sociolaboral i que es fa a Torre Maria gràcies a un conveni amb el Consell Comarcal.
Durant la reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment, l’Ajuntament de la Bisbal va presentar als assistents un informe sobre l’estat d’execució dels diversos projectes que hi ha actualment en marxa. La presentació dels projectes va anar a càrrec del regidor delegat pel Pla de Barris, Àngel Planas. El representant de la Generalitat Oriol Nel·lo va explicar també les possibilitats que ofereix el Pla de Barris quant a programes associats, que permeten obtenir més recursos destinats a àrees com la laboral o la sanitària.
Acabada la reunió, Oriol Nel·lo va voler conèixer de primera mà la zona d’intervenció en obra pública actualment en execució. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, i el regidor delegat del Pla de Barris, Àngel Planas, van acompanyar el Secretari per la Planificació Territorial a fer la visita pel Nucli Antic. L’alcalde i el regidor delegat del Pla de Barris van poder explicar sobre el terreny l’estat actual de les obres i altres aspectes relacionats amb programes socials i de dinamització cultural i econòmica.
El Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris es reunirà cada sis mesos i les funcions que ha de dur a terme són establir mecanismes d’informació i coordinació, seguir les instruccions a partir de l’informe semestral de desenvolupament del projecte, establir mecanismes de foment de la participació ciutadana i fer i elevar a la Comissió de gestió del Fons l’informe final. En formen part cinc representants de l’Ajuntament, sis d’entitats, associacions i agents econòmics i socials de la Bisbal i nou representants més de la Generalitat.