26 juliol de 2017 a les 11:06

Pla de Barris: una oportunitat per rehabilitar les façanes i millorar l’accessibilitat que cal aprofitar

Des del 2014, l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà té oberta una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes i millores d’accessibilitat per aquells immobles ubicats dins l’àmbit de Pla de Barris així com per aquelles façanes visibles des de la llera del Daró. De l’aleshores a ençà, s’han rebut 20 sol·licituds subvencionables, 12 de les quals ja s’han resolt favorablement. Aquests ajuts han permès mantenir els immobles i embellir paisatgísticament el medi urbà, contribuint de manera indiscutible a una millora del nucli antic.

Els propietaris que tinguin interès en realitzar tant obres de supressió de barreres arquitectòniques, col·locació d’un ascensor o bé la rehabilitació o neteja d’una façana es poden informar de les bases de la convocatòria al web del consistori o bé dirigir-se directament a l’Àrea d’Urbanisme: les obres han d’haver estat realitzades i justificades abans de 30 de juny de 2018, que és quan s’acaba el Pla de Barris de la Bisbal.