8 febrer de 2015 a les 16:52

Presentació memòria de serveis de la policia local de l’any 2014

OAP 8/02/2015

A partir del 2001 l’àrea de seguretat ciutadana ha redactat la memòria amb un recull dels serveis realitzats l’any anterior a la nostra població.

En paraules del primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Òscar Aparicio “Aquest instrument ens ha permès anar observant l’evolució de la nostra ciutat i com s’ha anat adaptant  el cos de policia local als canvis poblacionals. Així cal tenir en compte que en aquest període de temps, la població de la nostra ciutat ha passat dels 8.644 habitants l’any 2001 als 10.819 l’any 2014. L’evolució del cos ha estat dels 10 agents l’any 2001 als 16,5 l’any 2014 (s’hi inclou el reforç de sis mesos d’estiu), el que ens dona que l’any 2001 teníem un policia cada 864 habitants, mentre l’any passat vàrem tenir un cada 655 habitants, el que acredita l’esforç realitzat per la Corporació.”

El cost del servei de policia  local estat de 522.672,28 euros l’any 2014, dels quals un 91, 51% ha estat per costos de la plantilla de personal.

El regidor a més destaca “que l’any 2014 hem millorat molt l’atenció a les víctimes d’urgències mèdiques, amb la construcció d’una zona d’aterratges per l’helicòpter del SEM (serveis emergències mèdiques) al costat del camp de fútbol”

L’any passat es va procedir a la renovació del material amb l’adquisició de tres motocicletes que s’uneixen a l’adquisició d’un vehicle l’any anterior.

El nombre de serveis el 2014 ha estat de 33.029 suposant un increment del 1.2 %, respecte l’any 2013 que fou de 32.626 serveis. Això ha suposat una mica més de 2000 serveis per agent/any.

Aquests serveis es desglossen en vigilància amb  10.813 serveis el que suposa un 32 % de le actuacions, en accions derivades del control del trànsit és de 8.010 serveis el  que suposa un 24% del total. També cal destacar un 15% de les accions destinades a realitzar la regulació del trànsit en els centres escolars, o 4.960 serveis anuals.

Cal destacar les 15 detencions efectuades per infraccions del codi penal. I s’han realitzat 212 intervencions per conflicte entre veïns i 111 per conflictes familiars, i 118 per conflictes en espais públics.

Per altra banda es van realitzar 273 control de gossos, aixecant 19 actes per incompliment de l’ordenança de tinença d’animals.

Totes les actuacions desglossades consten en la memòria de serveis que s’adjunta.