17 abril de 2023 a les 11:05

Presentació pública del nou Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupacional de la Bisbal, Forallac, Ullastret, Corçà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquests darrers mesos s’ha estat treballant en la definició del nou Pla Estratègic de Desenvolupament Local i Ocupació dels municipis de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Corçà, Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. El projecte va arrencar gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya i ha comptat amb el seguiment de tots els consistoris implicats. Si bé els treballs de redacció del nou pla van començar el maig de 2022, el proper dimecres 19 d’abril, a les 19 h al viver d’empreses Nexes a Forallac, serà quan es farà la presentació pública (oberta a tothom), on hi són especialment convidades totes les persones que han participat en la seva elaboració, alhora que hi haurà representació dels cinc municipis implicats. Així, la presentació del pla s’enfocarà tant en explicar la metodologia de treball seguida com en presentar les línies de treball i els projectes d’intervenció que concreten el nou pla de desenvolupament local i ocupació. 

Metodològicament, el pla ha tingut les següents fases. En primer lloc, es va procedir a avaluar els resultats del pla estratègic anterior, amb una vigència entre els anys 2015 i 2021, que van ser valorats com a globalment positius alhora que es va detectar la necessitat de donar continuïtat a la feina feta. En segon lloc, es va procedir a fer una anàlisi del territori de tipus quantitatiu (a partir de fonts d’informació estadística i territorial) i qualitatiu (en base a enquestes, entrevistes i grups d’enfocament anomenats Taules Temàtiques). És en aquest segon moment quan ha tingut lloc la fase de participació ciutadana, amb una vuitantena de persones que han estat entrevistades o que han participat en algun dels quatre grups d’enfocament. Val a dir que el nivell de participació i exigència ha estat tan alt que la Taula Temàtica de d’Especialització Productiva i Talent ha tingut dues sessions.

Seguidament, amb totes les aportacions recollides, s’ha elaborat la proposta estratègica del nou pla, que compta amb sis eixos estratègics (1. El model turístic de qualitat; 2. El foment de la producció agroalimentària, 3. El foment del sector ceràmic i artesà, 4. La promoció de les zones d’activitat econòmica, 5. La captació i retenció del talent i 6. L’atenció a les persones) i dinou projectes d’intervenció. Els projectes d’intervenció estan definits segons la metodologia de treball que aconsella el SOC i concreta i orienta la tasca particular dels tècnics i les tècniques dels nostres ajuntaments, així com dels possibles Agents de Desenvolupament Local i Ocupació que puguin incorporar-se per facilitar el desplegament del pla. En aquest sentit, convé assenyalar que l’estratègia adoptada pel nou pla es fonamenta en tres pilars: el propi relat del territori que s’ha elaborat especialment en motiu del nou pla, la necessitat de consolidar els resultats obtinguts en el pla estratègic anterior i les aportacions i demandes de la ciutadania recollides en el procés participatiu. Addicionalment, el sistema de governança del pla i el sistema d’avaluació i retiment de comptes volen assegurar la màxima implementació del pla i l’assoliment dels seus objectius. 

Nou anys de treball conjunt
Era el 2012 quan la Bisbal, Forallac, Ullastret, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura van començar a treballar junts per dinamitzar l’economia d’un territori gràcies al primer Pla estratègic que es va redactar. És gràcies al finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya que el projecte dels cinc municipis que es va poder contractar una empresa externa per analitzar el darrer Pla (2015-2021) que ha capitanejat la creació d’un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupacional nou per tal de tenir un full de ruta per als propers cinc anys.