6 maig de 2020 a les 10:38

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, es destinen 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat. L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L’ajut extraordinari és per a treballadors/es per compte d’altri i autònoms/es amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19. El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

Es calcula que s’hi podrien acollir unes 100.000 famílies, el que significa unes 300.000 persones destinatàries. A través d’aquest enllaç al web de la Generalitat de Catalunya es pot consultar més informació sobre com sol·licitar l’ajut. Adjunts a aquesta publicació, també es pot accedir a dos documents de suport per la tramitació de l’ajut en qüestió.