27 juliol de 2018 a les 11:21

Previsió d’alt nivell d’ozó troposfèric al Baix Empordà i recomanacions

Segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, d’acord amb els models i les mesures de les quals es disposa en aquests moments, es preveu que avui els nivells d’ozó troposfèric siguin elevats, amb possibilitat de superar el llindar d’informació ( >180 µg/m3 horari) a les zones de qualitat de l’aire de la Plana de Vic (ZQA 6), les Comarques de Girona (ZQA 8) i l’Empordà (ZQA9).

També han recomanat reduir l’exposició a l’ozó troposfèric i als possibles efectes sobre la salut d’aquest contaminant, es recomana a les persones més vulnerables a aquests efectes (persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades) que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos, realitzades a l’aire lliure, durant el període que se superi el llindar d’informació, i que les evitin en cas de superació del llindar d’alerta.

D’altra banda, han volgut recordar que, d’acord amb la normativa relativa a la qualitat de l’aire, quan se superen els llindars d’informació o d’alerta establerts, cal posar a disposició del públic informació sobre la superació observada, els possibles efectes sobre la salut i recomanacions sobre les precaucions que ha d’adoptar la població afectada. En aquest sentit, cal fer extensiu l’avís i les recomanacions als centres d’ensenyament, residències per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants o activitats esportives del municipi. En les properes hores es confirmarà si se supera o no aquest llindar. En cas d’haver-hi superació, es publicarà altre avís per correu electrònic i tota la informació apareixerà a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.