27 octubre de 2022 a les 10:08

Prou incivisme: adhesius informatius i preventius als voluminosos abandonats incorrectament a la via pública bisbalenca

|||

Des d’aquest any, quan els serveis municipals troben voluminosos abandonats incorrectament a la via pública bisbalenca, per tal d’alertar de la mala praxi, abans de procedir a la seva recollida, hi enganxen un adhesiu que especifica quin tractament s’hauria de fer al residu. L’objectiu: seguir treballant per a la correcta gestió dels residus municipals, conscienciar a la ciutadania per evitar conductes incíviques i, alhora, informar a la ciutadania que s’ha identificat el voluminós i els serveis municipals procediran a la seva retirada. 

Sovint es lamenta la presència de bosses de residus fora dels contenidors així com d’altres objectes de grans dimensions (denominats voluminosos) a les àrees d’aportació de residus de la ciutat. Aquesta conducta gens cívica ni respectuosa amb els conciutadans està regulada per l’Ordenança municipal de  civisme i convivència amb sancions que van des dels 90 als 900 euros. Dit d’altra manera, si aquests fets no succeïssin, els recursos destinats a la recollida d’aquests objectes i neteja d’àrees de contenidors es podrien invertir en d’altres tasques de manteniment i projectes de millora de la ciutat. Amb l’objectiu d’advertir i prevenir les males conductes relacionades amb la gestió dels residus, enguany s’han anat col·locant cartells informatius i ben visibles a les àrees d’aportació de residu de la Bisbal.

Des del març de 2019 existeix un servei addicional de recollida a peu de carrer dels voluminosos per a aquelles persones que no disposin del vehicle adequat per dur-los a la Deixalleria (trucant al 617 591 511 de dilluns a divendres de 8  a 14 h). Cal tenir present que és responsabilitat de tothom (ciutadania, empreses i institucions) separar per reciclar els residus municipals en cinc fraccions (envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre, fracció orgànica i rebuig), així com la roba usada. Tot residu que no sigui objecte de recollida selectiva (com olis vegetals, restes de poda, vidre pla, matalassos, mobles, fusta, etc.) s’ha de portar a la Deixalleria. Des de l’estiu passat, l’Ajuntament de la Bisbal posa a disposició de la ciutadania cubells reixats de 10 litres per a la separació de la fracció orgànica així com bosses de ràfia per a paper i cartró, envasos i vidre: se’n pot fer la sol·licitud enviant un correu electrònic a residus@labisbal.cat o trucant al 972 640 975.