11 agost de 2016 a les 12:53

Què s’està fent respecte la situació de l’aigua a la Bisbal

QUÈ ESTÀ FENT LA BISBAL D’EMPORDÀ?

—   Estudiant amb Sorea i amb la Comunitat d’usuaris d’aigua del Baix Ter la solució tècnica per donar sortida a la problemàtica actual (veure preguntes més freqüents).

—   Estudiant la delimitació de perímetres de seguretat als pous de Castell d’Empordà.

—   Subministrar aigua al Banc dels Aliments.

—   Realitzar un seguiment de les famílies més vulnerables envers a la necessitat de disposar d’aigua i amb dificultat d’anar a comprar aigua `embotellada (gent gran, persones amb risc d’exclusió social, …)

—   Tancament preventiu de les fonts de via pública.

—   Tancament preventiu del sortidor.

—   Establir comunicació amb els col·lectius més vulnerables (geriàtric, casa de colònies, el convent, …)

—   Estudiar l’ajut per part de l’ACA per a portar aigua amb camió cisterna.

—   Contactar amb el Departament Agricultura –analítiques del sòl i analitzar si les aplicacions de fitosanitaris són correctes.

—   Instar que Sanitat i Sorea realitzin analítiques amb major freqüència.

—   Seguiment dels resultats analítics per part de l’àrea de Salut.

 

I, de manera genèrica i amb previsió,

—   Obrir un diàleg amb els Departaments de la Generalitat (Territori i Sostenibilitat i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, principalment) per revisar l’ús responsable de productes fitosanitaris i protegir els aqüífers superficials del municipi de la Bisbal.

—   Treballar amb els organismes competents perquè la Bisbal sigui declarat municipi lliure de pesticides.

—   Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè revisi les concessions atorgades per tal que no malmetin i sobrepassin les capacitats d’extracció de l’aqüífer del Daró.

 

Sorea lliura la següent informació:

—   El nombre mínim de mostres i d’analítiques que s’han de realitzar a l’aigua de xarxa ve establert pel Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen mesures sanitàries de la qualitat de l’aigua de consum humà. Segons aquesta normativa el núm. de mostres es calcula en funció de la qualitat d’aigua i el volum subministrat a la zona d’abastament.

 SOREA ens ha comunicat que el núm. anual d’anàlisis que es realitzen per controlar el paràmetre de plaguicides és:

  •  3 completes
  •  2 de seguiment a xarxa
  •  4 dels pous.

 

Paral·lelament es realitzen anàlisis de control periòdiques, el nº de mostres per aquest 2016 és de 48. Aquesta freqüència ve establerta pel Pla Analític 2016 (adjunt) amb el vistiplau de l’Agència de Salut Pública. (veure plana següent).

—   Segons dades de 2015, cada ciutadà de la Bisbal consumeix 131,25 l cada dia.