24 març de 2021 a les 16:30

Qüestionari a la població bisbalenca major de 60 anys amb l’objectiu d’adaptar les polítiques municipals

L’envelliment continuat de la població i la constatació de les transformacions socials dels darrers anys obliguen a replantejar i reorientar la relació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la població més gran de 60 anys, així com adaptar les polítiques municipals relacionades posant al centre el concepte d’envelliment actiu. Alhora, l’impacte de la COVID-19 fa més necessari que mai aquest replantejament i adaptació.

En aquest pretext sorgeix l’enquesta empresa per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania dirigida a la població bisbalenca major de 60 anys per tal de recollir opinions i aportacions en relació a la situació del seu col·lectiu a la ciutat a nivell de recursos, accessibilitat, oferta cultural i d’oci, entre d’altres. L’anàlisi dels resultats servirà per conèixer millor la situació i necessitats del col·lectiu i, alhora, ajudar el consistori a establir les principals línies d’actuació en aquest sentit.

La diagnosi de l’enquesta serà coordinada des de les àrees d’Acció Social i Ciutadania i Gent Gran de l’Ajuntament de la Bisbal, amb la col·laboració de la resta d’àrees municipals i també agents de referència i d’atenció a les persones grans. L’enquesta ja està disponible a través del web municipal i es podrà omplir fins el dia 11 d’abril. Es difon en format telemàtic, alhora que també s’està impulsant a peu de carrer i en diferents grups de persones grans ja constituïts. L’estudi té aquesta part d’enquesta a la població, però també es contemplen entrevistes a professionals i tècnics que intervenen amb persones grans, a grups de referència i un grup de treball per tal de fer propostes més concretes a dur a terme.

Per fer els qüestionaris a peu de carrer s’ha comptat amb la col·laboració de l’alumnat de primer i segon del Cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència. Previ a la seva col·laboració l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania va fer una sessió formativa a l’alumnat per presentar la proposta i el qüestionari.

L’atenció a les persones grans en situació de fragilitat és un dels tres projectes socials escollits per ser finançats a través de la recaptació de la Festa Major, tal com van decidir les entitats bisbalenques. I és que una de les actuacions prioritàries que s’han reforçat a nivell municipal arrel de la pandèmia de la Covid-19, ha estat l’atenció a les persones grans en situació de fragilitat, persones d’edat avançada en les quals es detecta vulnerabilitat en les dimensions física, funcional, psíquica o social i que aquesta situació les fa més propenses a presentar efectes adversos de salut.

> Accedir a l’enquesta dirigida a la població bisbalenca major de 60 anys