9 febrer de 2016 a les 13:24

RECICLEM LES CÀPSULES DE CAFÈ LLIURANT-LES A LA DEIXALLERIA

La moda de prendre cafè encapsulat en monodosis  ha comportat l’aparició massiva d’un nou residu:  les càpsules de plàstic i/o alumini amb restes de matèria orgànica (cafè). Aquestes càpsules no les podem lliurar ni al contenidor d’orgànica ni al contenidor d’envasos i malauradament les teníem que dipositar en el cubell de rebuig.

Atès que  la normativa vigent obliga als productors a promoure el reciclatge o recuperació dels seus residus, assumint la devolució, gestió i cost de recollida i tractament d’aquests productes, l’empresa Nestlé Espanya ha desenvolupat un pla de reciclatge integral de càpsules creant punts de recollida de càpsules per tot el territori.

A partir d’aquest any 2016, la deixalleria de la Bisbal d’Empordà s’afegeix com a punt de recollida i reciclatge de les càpsules de plàstic i d’alumini de cafè. Esperem la vostra col·laboració, tot recordant que la correcta gestió dels residus que generem és responsabilitat de tots!