4 febrer de 2016 a les 14:03

Reclamacions a la factura d’aigua

Conjuntament amb l’empresa gestora del servei d’aigües Sorea, hem constatat que en diversos contractes del servei d’aigües es va registrar una lectura inferior a la correcta durant el tercer trimestre del 2015, donant com a resultant una acumulació de consum en el quart trimestre de l’any, fet que ha implicat una incorrecta atribució dels trams de consum a l’alça en el referit últim trimestre de l’any.

Davant la dificultat d’actuar d’ofici, la companyia Sorea atendrà i resoldrà totes les reclamacions efectuades, repartint el consum acumulat entre el tercer i quart trimestre de l’any d’acord amb l’històric de consums reals del contracte i minorant així l’import globalment facturat.

Podeu contactar amb l’empresa gestora per presentar la reclamació pertinent, trucant al 900.405.070, adreçant un correu  electrònic a sorea.lbs@sorea.cat, o presencialment al punt d’atenció al client*. A més, també podeu realitzar el tràmit adreçant-vos a l’ajuntament de la Bisbal de 9 a 14h, omplint instància i adjuntant còpia de la factura.

*Punt d’Atenció al Client: Edifici de les Escoles Velles. C/Coll i Vehí, 16-24 – La Bisbal d’Empordà, els divendres de 9h a 13h.