30 novembre de 2017 a les 10:16

Rehabilitació de 3 habitatges del nucli antic de la Bisbal que engreixaran la borsa municipal d’allotjament social

El consistori ha rehabilitat tres habitatges del nucli antic per tal de destinar-los a persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial. El projecte i les obres d’adequació dels tres habitatges de propietat municipal han comptat amb el finançament parcial de la Diputació de Girona. 

El passat 2016 l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va realitzar un estudi per a la mobilització dels habitatges buits del municipi. Aquest projecte, que va comptar amb el finançament de la Diputació de Girona, preveia entre d’altres la creació d’una borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida.

En el marc de les accions encaminades a poder disposar d’aquesta borsa, l’estudi preveia mobilitzar béns del propi Ajuntament de la Bisbal. L’Ajuntament disposava d’un edifici residencial, situat al número 16 del carrer Pella i Forgas, que complia les condicions per a poder ser destinat a habitatges o allotjaments temporals per a persones amb risc d’exclusió residencial.

Enguany els serveis tècnics van iniciar la redacció de l’estudi per tal d’adequar l’immoble. Un cop feta la memòria valorada, es van executar les obres necessàries per tal que els tres habitatges complissin les condicions legals d’habitabilitat. Les obres van consistir bàsicament en dotar de mobiliari i electrodomèstics les cuines de les tres unitats, adequar les instal·lacions per al correcte funcionament de la cuina i la calefacció; i revisar i millorar les instal·lacions generals de l’edifici de forma que responguessin a les demandes ordinàries de l’ús residencial previst. El conjunt de treballs realitzats ha suposat una inversió de 23.700,00 €, parcialment finançats per la Diputació de Girona.

Des del maig els habitatges es destinen a persones i famílies que han perdut les seves llars. La idea de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que treballa coordinadament amb els serveis territorials a Girona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es poder acollir persones temporalment, mentre l’Agència de l’Habitatge no els pugui oferir un habitatge de lloguer social. Amb aquest equipament, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà consolida la creació de la borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida, un servei indispensable per a aquelles persones i famílies que  es troben en situació de risc d’exclusió residencial.