23 març de 2014 a les 10:11

Resolució del Ministeri d’hisenda per la que s’acorda la revocació de la subvenció de construcció dels vestuaris del camp de fútbol corresponents a l’any 2009

El passat dijous dia 20 de març de 2014, va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament, la resolució administrativa definitiva del Ministeri d’hisenda i administracions públiques per la que es desestimen les al·legacions presentades per l’Ajuntament, és conclou l’expedient de revocació de la Subvenció del FEIL (Fons estatal per la inversió local ) de construcció dels nous vestuaris del camp municipal de futbol de l’any 2009, i es declara el retorn dels 882.000 euros de principal, més 200.975,18 euros d’interessos fent un total de 1.082.975,18 euros a ingressar abans del dia 5 de maig.

Aquests processos s’han dut a terme a diferents ciutats de tot l’estat. Una breu recerca a internet dona d’altres procediments de revocació d’aquestes subvencions en ajuntaments de tot l’Estat espanyol i de tot color polític.

CALATAYUD: http://www.pparagon.es/2012/doc/dpz/13.03.06%20Resolucion%20Calatayud.pdf

MADRID: Apartats 2 i 3)
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Deportes/181-Acuerdos-JG-17.01.2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=189a18fd71c5c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Per la importància de la resolució i de la quantia a retornar, s’adjunten els diferents documents rebuts del Ministerio en la fase de control i revocació de la subvenció i de les al·legacions  (OAP)