13 desembre de 2017 a les 16:16

Retirada de les acàcies del carrer Josep Maria Folch i Torres de la Bisbal

|||

En el tram del carrer Josep M. Folch i Torres, en front  de l’escola infantil El Tren Petit s’han retirat les acàcies -també anomenades robínies- de la vorera. Això ve motivat pels problemes de seguretat i de salubritat que generaven.

Les robínies (Robinia pseudoacacia) són arbres que presenten espines en el brancatge i que conseqüentment no són els més adequats per un recinte escolar. També són fàcilment atacades per pugons que generen uns líquids ensucrats molt enganxosos que embruten el paviment i les instal·lacions adjacents. Algunes d’aquestes robínies ja es van retirar pel seu deficient estat sanitari o perquè s’havien tombat per ventades fortes.

A més a més, l’acàcia està considerada com una espècie invasora de les més perjudicials, que desplaça de forma agressiva a les espècies d’arbres autòctons dels boscos de ribera. A la festa de l’arbre del 2018, aquests robínies es substituiran per arbres més adequats d’acord amb les característiques de l’entorn.