23 gener de 2013 a les 9:57

S’acaba la Primera Fase de les obres de rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports

||

A finals del mes de desembre i principis del mes de gener s’ha fet la primera fase de les obres de rehabilitació del pavelló municipal d’esports, amb una inversió de 145.000 euros.

Properament hi ha prevista una segona fase d’intervenció amb un cost aproximat de 75.000 euros.

Aquesta primera fase ha consistit en el canvi de terra del pavelló, que estava malmès per les humitats preexistents i per l’entrada d’aigües plujanes a través dels magatzems de la instal·lació, i la substitució de les calderes i la instal·lació elèctrica.

L’alcalde, Oscar Aparicio, manifestava: “Concretament, les obres del terra del pavelló han consistit en el canvi de canonada d’aigües plujanes per evitar nous episodis d’inundacions, sanejament d’humitats de la pista sintètica verda preexistent i assecament amb ventiladors, col·locació de làmina de PVC  i col·locació de parquet de roure flotant amb doble tauler contraxapat, recolzat en suports troncocònics de cautxú. Això permetrà que, en cas de inundació o filtracions, la pista no quedi afectada, a diferència del que passava amb l’anterior terra de linòleum que estava en contacte amb el terra mitjançant una capa d’escuma que feia de factor esponja. Igualment, s’ha fet un segellat i impermeabilitzat de tot el perímetre exterior de la pista i s’ha construït una petita paret de contenció a la porta que dóna directament de la instal·lació al porxo.”

Així mateix s’ha tractat amb pintura antilliscant una porció del terra del pavelló firal per facilitar la pràctica esportiva del tenis taula.

 

 *imatges cedides pel Club Bisbal Bàsquet