6 octubre de 2011 a les 13:53

S’aprova la moció a favor de la immersió lingüística amb l’únic vot en contra del PP

La primera tinent d'alcalde

El ple ordinari del mes de setembre va aprovar una moció a favor de la immersió lingüística a l’escola que destacava la solidesa del model, el reconeixement internacional i pel fet que ve avalada per evidències empíriques com les dades de l’Informe Pisa. També pel fet que ha contribuït a pal·liar el desequilibri del català respecte del castellà i ha ajudat a mantenir cohesió social i ha facilitat l’acollida de nouvinguts.

En la moció aprovada, l’Ajuntament rebutja les sentències de tribunals espanyols que posen en perill el model, dóna suport al model i a l’escola catalana, insta el Parlament a ignorar aquestes sentències i es recull que l’acord es comunicarà al Tribunal Suprem, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Parlament, al Govern i a la plataforma SomEscola.

En les intervencions relatives a aquest punt l’alcalde, Lluís Sais, va agrair als grups de CiU, PSC, i ICV-EUiA  el fet d’afegir-se a la moció presentada per ERC i va remarcar que el català era una eina imprescindible per la cohesió social i que ‘és i serà llengua vehicular i que un país que no sap respectar la seva llengua no pot defensar la seva identitat. Em sento orgullós que com alcalde s’aprovi aquesta moció’, va dir Sais.

El regidor del PP va llegir un escrit en el que es recordava que la interlocutòria del TSJC és producte del dret d’una família que ha reclamat els drets i que no es tractava d’una sentència contra el català. ‘El PP proposa un model que no és d’enfrontament, sinó de llibertat lingüística. La nostra és una política lingüística basada en la llibertat’ va dir Cano.

Pere Teixidor va afirmar que ‘el model aplicat a Catalunya ha estat molt positiu. Una altra cosa és que es vulgui desvirtuar políticament. M’agradaria afegir, seria molt difícil trobar un país en el món el que només es parlés una llengua, no entenc perquè s’hauria de trencar el nivell de convivència al que hem arribat’, va assegurar.

Xavier Dilmé va dir que calia ‘tenir en compte el factor històric, que el català és llengua pròpia de Catalunya i el factor tècnic, que la mainada té un bon nivell de català i castellà, i que, per tant, fer un problema, on no n’hi ha és un mal favor’. Dilmé va afegir que ‘els jutges també han de complir les lleis, i hi ha la LEC que està en vigor i ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ni el Tribunal Suprem son ningú per anar contra el Tribunal Constitucional. Lamento que aquí no hagi passat com a Palamós’ referint-se al fet que allà el regidor del PP va votar a favor de la moció en defensa de la immersió lingüística.

Òscar Aparicio va manifestar l’agraïment pel fet que quatre grups van votar a favor. ‘En el dia a dia es veuen molts fills d’immigrants que estem perfectament integrats. No tenir accés a la llengua seria una dificultat i la immersió també és una qüestió de drets i a nivell legal, aquesta `política d’immersió lingüística, no és que vingui refusada sinó que està refrendada pel Tribunal Constitucional de fa molt de temps’ va assegurar Aparicio.

L’alcalde, Lluís Sais, va insistir a dir que ‘el que no podem fer els partits és buscar problemes on no n’hi ha. I aquí el model d’immersió està clar que és un encert. Al nostre país la majoria de gent sap parlar el castellà però no el català. L’esforç l’hem de fer amb el català. Apliquin-se vostès mateixos el complir les sentències, on se’ls diu que han d’aplicar el requisit de mèrit de la llengua, que vostès han dit que no ho faran, per tant vostès ho han de fer també a les Illes Balears. Si una llengua s’ha de potenciar encara més és el català, fins que tothom l’entengui i el parli i és la feina que hem de fer els que tenim responsabilitats polítiques’ va concloure l’alcalde. Al final del ple, les intervencions del públic van anar en el sentit de donar suport a la moció i de contradir els arguments esgrimits pel representat del PP al Ple.

Conveni amb Administració Oberta de Catalunya i amb Localret

El ple va aprovar per unanimitat un conveni amb l’Administració Oberta de Catalunya per la utilització de la plataforma E-notum, de notificacions electròniques amb garanties legals, i en va designar  Isaac Molas, com el responsable del servei.

Igualment, l’Ajuntament va aprovar per setze vots a favor i l’abstenció d’ICV-EUiA, el conveni amb Localret per la utilització de la plataforma de difusió de continguts audiovisuals MiraTV.

El ple va desestimar les al·legacions presentades contra imposició de contribucions especials per la segona fase del Passeig Marimon Asprer. Així mateix va acordar imposar les contribucions especials, es va aprovar la relació de subjectes passius i se’n va acordar la publicació i notificació. Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables d’ERC i de CiU i les abstencions del PSC, ICV-EUiA i PP.

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor del PP va agrair a l’alcalde que anés a la reunió amb els veïns per mirar de resoldre els problemes d’inundacions que hi ha a les cases del costat de l’escola l’Empordanet i demanava si ja hi havia una resposta d’Urbanisme. L’alcalde va respondre que els tècnics municipals estimaven que el gruix del problema quedava resolt i que caldria veure què passava amb una situació de pluja intensa.

Xavier Dilmé va demanar la raó del fet que la Bisbal no aparegués en la guia informativa dels actes de les Jornades Europees de Patrimoni que edita el Consell Comarcal del Baix Empordà. El regidor Àngel Planas va contestar que en el moment de contractar l’espai no se’ls va poder concretar el cost ja que dependria dels municipis que hi prenguessin part. Planas va afirmar que un cop publicada la guia en el mapa no hi aparegués la Bisbal, i que això no ho havien pas demanat. Planas també va precisar que les jornades van tenir 65 i 44 inscrits, superant àmpliament la capacitat de 40 places previstes en les dues visites guiades al magatzem del Terracotta Museu i del Convent dels Franciscans. Dilmé va considerar que era un error estratègic no figurar a la guia i que en properes edicions això caldria corregir-ho.

Llar d’infants

Núria Anglada va demanar quines mesures es prendran a la llar d’infants per fer front a la disminució de les subvencions de la Generalitat i va explicar que la direcció del centre havia anunciat en una reunió de pares que estava previst acomiadar treballadors. També es va referir a queixes per part d’alguns usuaris per no respectar els horaris de l’acollida matinal i a l’hora de la sortida. L’alcalde, Lluís Sais, va lamentar que el Govern hagi reduït un 15% la subvenció d’un curs que ja ha passat, amb preus públics ja aprovats, ‘al que tu comptes liquidar amb una subvenció que estava compromesa’. Sais va explicar que la llar d’infants ‘genera un dèficit a la ciutat. Sense comptar amb aquesta rebaixa té un dèficit estructural d’uns 150.000 euros anuals, que entenc que era una aposta que es fa per part de l’Ajuntament per un servei que entenem que és bàsic encara que no sigui d’obligat compliment. Però ara tenim un marc diferent, hem de tornar 369.000 euros de més a l’Estat, la Generalitat ens retalla la seva participació al fons de cooperació local; ara ens diuen que retardaran el pagament de les places concertades del geriàtric dos mesos, això vol dir que l’ajuntament haurà d’avançar 175.000 euros mes, això vol dir que haurem de fer un replantejament’, va afirmar l’alcalde.

Lluís Sais va dir que en la situació i el marc en el que ens trobem haurem de valorar en el cas de la llar d’infants. ‘Hi ha dues possibilitats. En la plantilla superem en 3 persones la ràtio que diu la llei. O bé si es vol mantenir això, haurem d’apujar preus.  Haurem de prioritzar, no és una situació buscada, és sobrevinguda.  La previsió d’ingressos no serà la que hi havia compromesa. I tot indica que aquesta aportació anirà baixant’ va dir Sais.

El regidor Victor Muriana va explicar que ell és usuari de primera hora i no li consten incidències ni a l’hora d’entrada ni a la de sortida ‘com a molt casos puntuals’ va dir el regidor.

El regidor Òscar Aparicio va manifestar que la llar d’infants no és l’única àrea que és deficitària i que considera que no té cap sentit agafar cada àrea com a compartiment estanc, referint-se a si és o no deficitària. ‘Estem d’acord que és un servei que l’Ajuntament ha de donar i el que s’ha de mirar és que el global de la caixa sigui positiu. Li agrairia que ens ho aclarís, si és ferm l’acomiadament de tres persones. Li preguem que si hi ha alguna mesura es faci de forma consensuada’ va demanar.

L’alcalde va respondre assegurant que ‘no dic que la llar d’infants hagi de ser autosuficient, el que dic és que l’Ajuntament no pot suportar aquesta situació. La situació no és la mateixa i l’aportació a la llar d’infants no pot créixer indefinidament’. Sais també va assegurar que no li consta que en la reunió de la direcció amb els pares es digués que caldria acomiadar treballadors, ‘Tingui clar que estem plantejant dues opcions i seran consensuades amb els usuaris’, va assegurar l’alcalde.

Trànsit

Núria Anglada en relació a temes de trànsit va denunciar que hi ha un excés de circulació de bicicletes per les voreres i va apuntar el perill que suposa l’absència d’una pilona al passeig Marimon Asprer i l’increment de circulació de vehicles. Anglada es va interessar per si hi havia hagut sancions al respecte. L’alcalde va respondre que la percepció que hi ha no és que hi hagi més bicicletes a les voreres i va afirmar que ‘pot estar segura que hi ha cap consigna de permissivitat per les bicicletes a les voreres. Sobre la pilona, estic a l’espera que es col·loqui de forma definitiva. Potser s’hauria d’haver reforçat la vigilància coincidint amb l’inici de les activitats extraescolars, va dir l’alcalde.

Altres temes

El regidor Òscar Aparicio va demanar informació sobre les feines dels agents cívics a la qual cosa l’alcalde es va comprometre a lliurar-li una llista amb les feines que tenen encomanades. L’alcalde va informar que es tracta de personal  que contracta l’Ajuntament que forma part dels plans d’ocupació i el seu salari va a càrrec de la Generalitat. Els plans d’ocupació, va explicar Sais, van en funció del nombre d‘habitants i la Generalitat ofereix la possibilitat de contractar personal i els ajuntaments aprofitem aquests programes per fer que ciutadans de la Bisbal deixin temporalment la situació d’atur.

Aparicio també va demanar per l’estat de neteja dels jocs infantils –un tema que ja havia plantejat al ple del mes de juliol-. L’alcalde va explicar que la neteja a parcs infantils es fa diàriament.  L’alcalde també es va referir al fet que ‘hi ha un grau d’incivisme de gent que obre parcs infantils perquè els gossos vagin a defecar, és un problema d’incivisme pur i dur’ va insistir.

Un altre tema sobre el qual Òscar Aparicio va demanar informació és sobre les subvencions al Terracotta Museu que provenen dels fons Feder, atès que ha baixat la despesa elegible –aquella que pot ser objecte de subvenció-  a aquesta obra. L’alcalde va reiterar el que ja havia dit en un ple anterior, que l’Ajuntament manté la previsió de subvenció.

Sobre el Pla General, Aparicio va demanar quin calendari preveu l’equip de govern i l’alcalde va respondre que els primers  10 dies del mes d’octubre serien convocats a una reunió en què l’equip redactor del POUM explicarà als regidors l’estat de les actuacions.

El Patronat Municipal d’Esports també va ser un tema sobre el que va demanar informació el regidor Òscar Aparicio i va demanar si es presentaria un projecte per reduir el dèficit corrent i si es manté la decisió de seguir amb l’empresa actual. El regidor d’Esports, Víctor Muriana, va explicar que es va presentar ‘una proposta de tancament amb resultat positiu aquest any i s’ha començat a treballar. L’empresa es mantindrà per aquest any ja que és part del pla de viabilitat i de reducció de despeses. S’està fent el nou pla estratègic i a mitjans d’octubre es presentarà’, va assegurar el regidor.