8 abril de 2011 a les 11:27

Se celebra la primera sessió de treball per crear el Consell d’Entitats de la Bisbal

La primera sessió per crear el Consell d’Entitats de la Bisbal es va celebrar aquest dijous, a les vuit del vespre, al vestíbul del Mundial. Hi estaven convocades una part de les entitats bisbalenques i la resta estan convocades dijous vinent, al mateix lloc i a la mateixa hora. La sessió de treball va ser dirigida per Narcís Pou, de l’empresa Neópolis, que desenvolupa un dels eixos prioritaris marcats pel Pla Director de Participació Ciutadana.

Representants de diferents entitats bisbalenques es van reunir aquest dijous al vespre al Mundial en el que va ser la primera sessió de treball per crear el Consell d’Entitats. Dijous vinent es farà una altra sessió de treball amb la resta d’entitats bisbalenques.

El procés de creació del Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà es fa seguint un procés de participació ciutadana i va ser una de les demandes prioritàries que van fer les entitats bisbalenques quan es va elaborar el Pla Director de Participació Ciutadana. Posteriorment l’Ajuntament va demanar una subvenció a la Generalitat per poder fer el projecte de creació del Consell d’Entitats.

La Direcció General de Participació Ciutadana va concedir, a finals del 2010, la subvenció per crear el Consell d’Entitats i tot seguit l’Ajuntament de la Bisbal va iniciar els passos per materialitzar el projecte. L’Àrea de Partició Ciutadana, juntament amb l’Àrea de Cultura, l’empresa que du a terme el projecte, Neópolis, i la col·laboració de persones vinculades al món associatiu bisbalenc i van crear el grup promotor del Consell d’Entitats. Posteriorment també s’ha creat una comissió assessora tècnica, formada per un grup de tècnics municipals de diferents àrees com Educació, Esports, Joventut, Pla de Barris, entre d’altres.

Amb la informació recollida en aquestes dues sessions, juntament amb la que s’ha recollit amb les enquestes que s’han fet a totes les entitats bisbalenques i un seguit d’entrevistes amb profunditat fetes a persones relacionades amb el món associatiu bisbalenc es proposarà al grup promotor com hauria de ser aquest Consell d’Entitats i un reglament de funcionament. Una vegada validat, es presentarà a les entitats bisbalenques.