17 setembre de 2019 a les 17:40

Segona sessió ‘focus-group’ per elaborar el Pla Sectorial d’Enfortiment comercial urbà de la Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal continua amb el pla per revisar el model de dinamització i de foment comercial actual que permetrà planificar sectorialment el comerç  en diversos àmbits. L’objectiu: encarar el futur comercial urbà del municipi amb més força davant els canvis en la societat de consum i la forta crisi que pateix el comerç local. En aquesta línia, els darrers anys s’han impulsat programes de dinamització comercial i accions destinades a la promoció de la Bisbal d’Empordà. Bona part d’aquestes polítiques s’han centrat en la planificació i execució de campanyes publicitàries i activitats de dinamització al carrer, així com també ajuts econòmics a les entitats de comerciants, a la creació de línies de suport d’emprenedories comercials, o a la millora dels establiments comercials existents i d’altres activitats d’embelliment (accions de microurbanisme o accions urbanístiques de gran abast en els eixos comercials principals). Així, el consistori continua impulsant l’elaboració d’un Pla Sectorial d’enfortiment comercial urbà de la Bisbal.

En aquest sentit, amb el suport de la Federació del Comerç de la Bisbal, s’ha convidat als comerços i serveis de la Bisbal d’Empordà a participar a un focus-group (tècnica qualitativa d’estudi de les opinions). Tindrà lloc aquest proper dimecres 18 de setembre, a les 14.30 h, a Torre Maria i, com a principals agents implicats, es compartiran opinions, inquietuds i estratègies del comerç vinculat amb la ceràmica, l’artesania, les antiguitats i els que tenen el públic turístic com a objectiu. La finalitat és que sigui una trobada distesa i amena que permeti explicar en què consistirà el projecte, així com recollir la visió del comerç i el turisme al municipi, per tal de treballar pel seu futur. Per a més informació es pot contactar a torremaria@labisbal.cat o al telèfon 973646806.