12 juliol de 2022 a les 8:13

Seguiment i estudi del mosquit tigre a la Bisbal d’Empordà

|

Durant l’any 2021, es va establir una col·laboració entre l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) per fer el seguiment anual del mosquit tigre al municipi. Els tècnics del projecte Mosquito Alert coordinat pel CEAB-CSIC i la UPF, dins del projecte Big Mosquito Bites finançat per la Fundació “La Caixa”, van instal·lar una trampa per capturar mosquits adults al jardí de Torre Maria que ha permès als professionals obtenir informació de les poblacions de mosquits més freqüents a la zona i poder estudiar-ne el cicle al llarg de l’any (imatge adjunta a la publicació). La informació obtinguda de la trampa es va complementar amb les observacions ciutadanes de mosquits, que poden reportar a través de l’aplicació per mòbil “Mosquito Alert”. L’app permet a qualsevol persona notificar, mitjançant una foto, la troballa d’un dels mosquits estudiats o d’un possible lloc de cria a l’espai públic.

Mosquito Alert centra la seva activitat en cinc espècies de mosquits, entre les quals destaca el mosquit tigre (Aedes albopictus) i el mosquit comú (Culex pipiens). Aquests són els mosquits que més sovint es troben a la zona de la i que causen gran part de les molèsties entre la població. De fet, de les aproximadament 3.500 espècies de mosquits descrites al món, només unes 200 piquen als éssers humans, però són d’una gran rellevància sanitària al poder transmetre malalties com ara la malària, el dengue o el Zika. El mosquit tigre, què és originari del sud-est asiàtic, és una de les espècies més preocupants a nivell mundial, capaç de transmetre fins a 22 virus diferents, entre ells el dengue, el Zika o la chikungunya. L’espècie va arribar a la província de Girona vora l’any 2008 i ara es troba pràcticament distribuïda per tota la demarcació, ocupant tota mena d’hàbitats urbans i periurbans. El mosquit tigre és una mica més petit que el mosquit comú, de color negre viu i amb ratlles blanques al cap, tòrax i potes. Acostuma a picar a l’aire lliure, durant el dia i principalment al capvespre, tot i que els hàbits estan canviant amb el pas del temps, mentre que el mosquit comú està actiu durant la nit i pica a l’interior dels edificis.

Les autoritats i organismes encarregats del control de plagues van iniciar el seguiment de les poblacions del mosquit tigre a Catalunya tot just es va detectar la seva presència al territori. Aquests seguiments s’acostumen a dur a terme mitjançant petits contenidors de la mida d’un test on les femelles del mosquit tigre ponen els ous, així com la utilització de trampes per adults com la instal·lada aquest any 2022 al jardí de Torre Maria. Aquestes trampes es distribueixen al llarg del territori allà on es vol estudiar la presència i abundància del mosquit. La informació es complementa amb la de les dades obtingudes a través del projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert on un equip d’experts entomòlegs valida les imatges rebudes a través de l’app i notificar el resultat de la validació al participant. Totes les dades obtingudes pel ciutadans des de l’any 2014 es poden consultar al mapa públic de ‘Mosquito Alert’, així com els models de predicció de risc que s’han desenvolupat a partir d’aquesta informació i que pot resultar útil als gestors de salut pública alhora de fer el seguiment i control dels mosquits.  

Consells i recomanacions per evitar la proliferació del mosquit tigre
Després d’una treva de precipitacions durant uns dies, molts focus de cria de mosquit tigre s’han anat secant. Ara però, amb aquests pluges recents, i amb l’emmagatzematge d’aigua en recipients de diferents tipologies, hauran eclosionat els ous i nascut larves de mosquit tigre, que d’aquí a sis o set dies es transformaran en adults, per donar pas a les molèsties corresponents per picades.

La millor forma d’evitar la presència de mosquit tigre, és mitjançant d’aplicació de les mesures de prevenció, que es resumeixen en una acció: Buidar l’aigua dels llocs on s’ha acumulat. Amb aquest acció tant senzilla s’evitarà el naixement del 95%  dels mosquits que poden aparèixer a partir de finals de la setmana que ve. Aquests mosquits poden tenir un comportament molt agressiu, sent motiu de nombroses i doloroses picades, penseu que vindran tots de cop.

Evitar-ho és a l’abast de tothom: la ciutadania un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d’espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva. Només cal seguir aquests consells:

  • S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors… Aquí se’n poden veure més exemples.
  • Cal treure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.
  • Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per avall.
  • Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua
  • S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.
  • Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells
  • És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.
  • És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.
  • També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.

És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn de que facin el mateix a casa seva. Si es fa a consciència, en una setmana haurà disminuït el nombre de mosquits. Es pot trobar més informació a través del web del Programa de Vigilància del Mosquit Tigre.