27 juliol de 2022 a les 16:23

Servei gratuït d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge a la Bisbal

El Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge (SIAH) és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones que tinguin dificultat per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, siguin deutes en la hipoteca o el lloguer, o bé es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge. És un servei prestat conjuntament per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació del Col·legi d’Advocats de Girona.

El SIAH es va començar a prestar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà l’octubre de 2019 i, des d’aleshores, s’han atès un total de 81 famílies. El 2021 es van assistir a través del servei 41 famílies, es van fer un total de 124 atencions i es va aconseguir aturar 6 desnonaments. El primer quadrimestre del 2022 han assistit al servei 43 famílies, s’han fet un total de 114 atencions i s’ha aconseguit aturar 6 desnonaments. Per ser atès al SIAH es pot concertar cita a l’Ajuntament Vell o trucant al 672 189 893, en horari d’atenció a la ciutadania, de 9 a 14 h.