8 abril de 2021 a les 17:17

Sessió tècnica per a la diagnosi de gent gran de la Bisbal i identificar les línies de treball que cal impulsar

Al qüestionari a la població bisbalenca major de 60 anys (disponible fins el dia 11 d’abril) amb l’objectiu d’adaptar les polítiques municipals s’hi sumen d’altres línies de treball. En aquest sentit el vestíbul del Teatre Mundial va acollir ahir una sessió tècnica per seguir treballant la diagnosi de la gent gran de la Bisbal d’Empordà. La trobada va agrupar personal de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Bisbal, personal de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, personal tècnic municipal (Salut, Ensenyament, Esports i Acció Social i Ciutadania), Serveis Socials i diverses entitats del tercer sector: Càritas de la Bisbal, Creu Roja, l’Esplai i l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent. La sessió va servir per identificar les diverses línies de treball que cal impulsar.

L’envelliment continuat de la població i la constatació de les transformacions socials dels darrers anys obliguen a replantejar i reorientar la relació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la població més gran de 60 anys, així com adaptar les polítiques municipals relacionades posant al centre el concepte d’envelliment actiu. Alhora, l’impacte de la COVID-19 fa més necessari que mai aquest replantejament i adaptació.

L’atenció a les persones grans en situació de fragilitat és un dels tres projectes socials escollits per ser finançats a través de la recaptació de la Festa Major, tal com van decidir les entitats bisbalenques. I és que una de les actuacions prioritàries que s’han reforçat a nivell municipal arrel de la pandèmia de la Covid-19, ha estat l’atenció a les persones grans en situació de fragilitat, persones d’edat avançada en les quals es detecta vulnerabilitat en les dimensions física, funcional, psíquica o social i que aquesta situació les fa més propenses a presentar efectes adversos de salut.