25 octubre de 2017 a les 11:39

Sessions amb una fisioterapeuta especialitzada al Parc Urbà de Salut de la Bisbal

Avui ha arrencat la primera sessió de dinamització del Parc Urbà de Salut de la Bisbal: es duran a terme 40 sessions que pràcticament cobriran tots els dimecres de l’any excepte els dies festius i les vacances de la monitora. 

El Parc Urbà de Salut de davant del Pavelló d’esports de la Bisbal anirà acollint diverses sessions d’una hora d’activitat física amb una fisioterapeuta especialitzada. Els horaris de les sessions gratuïtes amb fisioterapeuta seran a les 10h30. Per a més informació es pot contactar al 972 64 23 10, al web de Dipsalut, i també s’anunciaran oportunament a les cartelleres municipals i a la pantalla informativa del Centre d’Assistència Primària (CAP) de la Bisbal.

Els Parcs Urbans de Salut Parcs estan especialment dirigits a adults i gent gran i tenen com a objectiu la salut i no el rendiment esportiu i els aparells no són aconsellables per a menors de 16 anys. Els aparells que formen aquests parcs estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i/o manteniment dels moviments necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les persones.

Els aparells estan pensats perquè els pugui utilitzar gran part de la població, són exercicis amb mínim impacte articular i estan pensats per respectar i millorar, en la mesura que es pugui, la higiene postural. Tenen transferència positiva a les activitats de la vida diària. s’han seleccionat aparells que ofereixin certa resistència al moviment per disminuir la velocitat d’execució i controlar-la. Són moviments guiats i de fàcil execució i són aparells segurs (baranes de recolzament, material antilliscant, vores dels aparells arrodonides). Cada Parc Urbà de Salut compta amb un plafó general amb informació per utilitzar-lo correctament.