24 març de 2014 a les 17:06

Signatura de Conveni entre l’Alcalde Òscar Aparicio i la Sra. Carme Roig per la cessió gratuïta de terrenys per nous equipaments públics de caràcter assistencial

|||

 

El passat dijous 20 de març de 2014 es va signar conveni urbanístic entre l’Ajuntament, representat pel seu alcalde Sr. Òscar Aparicio i la Sra. Carme Roig, pel qual la Sra. Roig cedeix de forma gratuita a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, tres finques d’uns 20.000 m2 de superficie.

 El terreny principal es troba situat a la zona de la Guardiola, darrera la plaça Pere Lloberes, fins la confluencia amb la perllongació del carrer Joan Baptista Corominas, compta amb una extensió de prop de 9.000 metres quadrats que es destinaràn en la seva major part a la formació d’una nova àrea d’equipament públic de caràcter assistencial destinat especialment a la gent gran.

La casa  existent en l’actualitat així com l’horta annexe es conservaran en l’estat actual, atès el valor històric que representen.

Les altres dues propietats situades darrere el convent, i amb una superfície de poc més d’onze mil metres quadrats, restaran amb la qualificació de terrenys no urbanitzables amb el compromís municipal de, si es canvia l’ús existent, es destinarà a activitats o equipaments Municipals compatibles amb el medi Rural i propis del sòl no urbanitzable.

Per la seva banda l’Ajuntament és compromet, un cop formalitzada la cessió, de forma vitalicia al manteniment de la propietat de la Sra. Roig, qui retindrà l’ús, i a assumir les despeses d’atenció de la Sra. Roig en centre asistencial municipal.

L’Alcalde Sr. Aparicio ha manifestat: “Aquest és un gran acord per la nostra ciutat que disposarà gratuïtament d’un gran extensió de terreny i molt céntrica per destinar a futurs equipaments assistencials per a la gent gran del nostre municipi”.  Alhora que afegia: “personalment i en nom de l’Ajuntament, vull agrair la generositat mostrada per la Sra. Carme Roig envers la nostra ciutat i els nostres ciutadans, que en un futur podrán gaudir d’un gran equipament asistencial i residencial destinat als més grans, en una de les zones, que tot i ser de nou creixament, conserven la centralitat de la vila, sense perdre l’encant de ser prop del medi rural.. Accions com aquesta cessió gratuïta, tant poc corrents en l’actualitat, demostren que hi ha gent que avantposa els interessos generals als particulars”. (OAP)

El conveni va comptar com a testimonis propossats per la Sra. Roig, i que vetllaran pel compliment d’aquest acord, la Sra. Núria Llenas, i dels Srs. Ramon Piera, Ramon Romaguera i Jordi Taberner, qui també varen signar el conveni urbanístic.