27 abril de 2016 a les 13:05

S’inicia el programa de dinamització juvenil a la Bisbal

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal s’ha iniciat aquesta setmana el programa de dinamització juvenil, gestionat per Suara Cooperativa i encapçalat per l’Helena, l’educadora social que s’ha incorporat com a dinamitzadora juvenil.
 
El seu àmbit d’actuació és el carrer i com a primer encàrrec té el d’elaborar una diagnosi de la població juvenil per detectar-ne tant les necessitats i demandes dels propis joves com les de la xarxa de professionals que treballa amb aquest col·lectiu.
 
Amb l’esperit d’ubicar els joves al centre de l’acció, es buscarà en tot moment que sigui ells i elles els protagonistes dels diferents processos que es puguin generar.
 
És una prioritat del programa de dinamització juvenil el fet de tenir una professional de referència a qui dirigir-se per tal d’expressar les seves inquietuds, propostes i opinions. A més, el treball de la dinamitzadora anirà enfocat a fomentar l’autonomia, la capacitat d’organització i de treball en equip, així com el seu pensament crític.
 
En definitiva, s’enfocarà un treball per tal que els adolescents i joves adquireixin mitjançant els seus propis interessos les diferents habilitats per a la vida.