19 març de 2015 a les 14:13

S’instal·la nova senyalització turística per facilitar l’accés dels visitants al nucli antic

|||||

En el marc del pla de senyalització turística i comercial de l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Bisbal, s’ha instal·lat nova senyalització per facilitar l’accés i la visita a peu de les zones turístiques i comercials per part dels visitants. Així, en aquesta fase, s’han col·locat senyalitzacions per arribar a peu fins al nucli antic i al castell palau amb connexió a l’aparcament del camp de futbol vell. També s’ha instal·lat un “tòtem” a la plaça de la Llibertat amb informació, amb quatre idiomes, sobre el mercat a la Bisbal d’Empordà, que es ve realitzant cada divendres des de l’any 1322.

La definició i l’execució d’aquest projecte, és fruit de la col·laboració de l’àrea de Promoció de la Ciutat i de l’àrea de Via Pública, que ha de suposar un canvi tant en l’objectiu de la senyalització com en la forma de senyalitzar. Segons explica el regidor d’ambdues àrees, Xavier Dilmé, “es prioritza la senyalització dels pàrquings gratuïts, i des d’aquests es senyalitzen els principals recursos turístics i comercials perquè s’hi pugui accedir a peu. Vam començar amb la zona comercial de la ceràmica i continuarem executant el pla de senyalització per fases, en funció de les disponibilitats pressupostàries”.

La senyalització compte amb pictogrames que permeten identificar fàcilment els recursos en qualsevol llengua i s’han utilitzat els colors definits al llibre d’estil de la marca ciutat. Aquests plafons donen una imatge de qualitat i són fàcilment integrables a l’entorn urbà, especialment en el nucli antic.

Aquesta fase consta d’una inversió d’aproximadament 2.500€ per la senyalització peatonal i el tòtem comercial. La instal·lació dels elements ha anat a càrrec de la brigada municipal.