6 setembre de 2022 a les 14:57

Sobre la multitud de cartells publicitaris que s’han col·locat sense autorització municipal i incorrectament a la via pública aquests darrers dies

Aquests darrers dies han aparegut multitud de cartells publicitaris col·locats erròniament a la via pública i sense la corresponent autorització municipal. Les ordenances municipals fomenten i garanteixen la convivència per tal fer ús de l’espai públic de manera respectuosa amb els drets de tothom.

Primerament, per enganxar cartells, cal tenir autorització prèvia municipal del consistori. Alhora, un cop concedit el permís corresponent, la normativa estableix com col·locar correctament a l’espai públic cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda. 

Les persones que col·loquin incorrectament un cartell i, si és el cas, les empreses que hagin contractat la difusió, han de respondre directament de les infraccions comeses. Col·locar un cartell que incompleixi l’ordenança implica multes econòmiques, que poden ser superiors si es fa de forma continuada o en monuments i edificis catalogats o protegits. Cal tenir present que en cap cas no es poden penjar cartells a la part exterior de les façanes d’edificis públics i privats, com ara parets, persianes, aparadors i portes, bastides… Tampoc es poden enganxar cartells al mobiliari urbà, l’arbrat o els vidres dels vehicles.