16 gener de 2018 a les 17:49

Sobre la qualitat de l’aigua d’abastament públic de la Bisbal

Aquests darrers dies han sorgit algunes veus alertant sobre l’estat de l’aigua a la Bisbal que posaven en dubte la qualitat de l’aigua de beure que arriba a les llars del municipi. Des de l’Ajuntament es vol enviar un missatge de tranquil·litat: totes les analítiques realitzades a l’aigua de xarxa  compleixen amb la normativa vigent (el Real Decret 140/2003), i per tant l’aigua que surt per les aixetes de la xarxa de distribució municipal és potable.

Com ja és sabut, a l’estiu de 2016, mitjançant les analítiques periòdiques de control es va detectar la presència de determinats plaguicides a l’aigua de xarxa de la Bisbal d’Empordà i Forallac. La solució tècnica adoptada fou la instal·lació d’un sistema de  filtres de carbó actiu que elimina tots els plaguicides que pogués haver-hi a l’aigua captada dels pous de Castell d’Empordà. Aquests filtres continuen plenament operatius des de l’inici de l’episodi i garanteixen la potabilitat de l’aigua que arriba a les llars del municipi. 

Paral·lelament, mitjançant analítiques periòdiques, es va fent un seguiment de l’evolució del contingut de plaguicides de l’aigua dels pous de Castell d’Empordà abans de passar pel sistema de filtració, observant-se que en èpoques de sequera com l’actual amb poca aigua, les analítiques detectin la presència de determinats plaguicides que seran eradicats en el sistema de filtratge.

El sistema d’abastament municipal, a més de disposar de l’aigua dels pous de Castell d’Empordà també es reforça amb l’aigua procedent de la captació d’un pou de Fontanilles (sense presència de plaguicides) i que també complementa el subministrament d’aigua als dipòsits de distribució. Totes les analítiques de l’aigua de xarxa de la Bisbal d’Empordà es poden consultar al web municipal.